Veteraner

Alt sivilt og militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner og som har behov for det, kan få tilbud om profesjonell karriereveiledning hos oss. 

Tilbudet gis uavhengig om du stadig er tjenestegjørende eller har avsluttet din tjeneste i Forsvaret.

Bestill din time til veiledning her

Se også: