Hva forventer vi av deg?

 For at du skal få mest ut av fin veiledningstime har vi noen forventninger til deg.

Vi forventer at du:

  • Er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
  • Er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
  • Ønsker å undersøke forskjellige muligheter
  • Er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
  • Gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
  • Kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
  • Sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg
  • Fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime