Ansatte på T-35 kontrakt

Som spesialistansatt på T-35 kontrakt, vil du få prioritet hos oss hva angår karriereveiledning og hjelp til ulike sivile utdanninger.

Spesialister ansatt på T-35 kontrakter i Forsvaret er i en spesiell situasjon: Ved fylte 35 år er tiden i Forsvaret over, og man er avhengig av en 2. karriere.

Dette kan være en stor utfordring for mange dersom man ikke har tenkt gjennom og kvalifisert seg for en sivil jobb. Denne litt usikre framtida må gjøres forutsigbar og forberedes.

Hva kan vi hjelpe med? 

Gjennom en veiledningstime hos oss kan vi sammen lage en plan for hvordan du kan forberede fremtida gjennom sivil utdanning mens du står i jobb i Forsvaret.

Bestill din time til karriereveiledning her

Stipend og studiepermisjon

Spesialister på T-35-kontrakter kan søke sine respektive tjenestemannsorganisasjoner om stipend/tilskudd til utdanning i kontraktstiden.

Den nye bonusordninga åpner nå også for at du som ansatt på T-35 kontrakt kan ta ut studiepermisjon m/lønn på ulike tidspunkt i kontraktstiden.

Les mer om bonusordningen her

Se også: