Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er for deg som befinner deg i en endringssituasjon og ønsker å ta informerte og gode valg om utdanning, opplæring eller arbeid. Vårt mål er å hjelpe deg med å se dine muligheter der du er i livet, og støtte deg i å navigere gjennom ulike overganger og ta meningsfulle valg knyttet til utdanning og arbeid.

Karriereveiledning hos Karriere Troms.

Er du nyutdannet og skal søke jobb eller ikke vet hva du vil jobbe med?
Skal du studere og ikke vet hva du vil studere, eller lurer på hvordan muligheter du har.
Ønsker du å eller må gjøre et jobbskifte?

Vårt tilbud er frivillig, offentlig og gratis for alle innbyggere over 19 som bor i Troms fylke. 

Time bestilles av den enkelte selv.   
Du kan få inntil 3 timer. En time bestilles fra gang til gang.

Hva gjør vi hos oss?

Vi bistår deg med å kartlegge og reflektere over hvem du er, hva du kan og hva du vil.

Karriereveiledning hos oss skal bidra til bevisstgjøring, slik at du kan ta gode og informerte valg innen utdanning, opplæring og- eller arbeid.

Gjennom en samtale med oss vil du kunne bli mer bevisst på dine ressurser utover det opplagte, og se dine muligheter. 

I en veiledningstime hos oss får du:

  • Sammen med oss kan vi utforske og reflektere over dine behov og interesser, samt kartlegge dine ferdigheter og styrker.
  • Vi hjelper deg med å gå gjennom din CV og søknad. Vi tilbyr også intervjutrening.
  • Vi er behjelpelig med å vise til hvor du kan finne den informasjonen du trenger
  • En nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt.
  • Vårt mål er å gi både støtte og utfordring slik at du kan utvikle deg på din karrierevei. Hos oss er det viktig at du bestemmer hva samtalen skal handle om.

En veiledningstime varer i 60 minutter, og du bestiller time her:

Timebestilling - Karriere Troms
 

Bor du i våre distriktskommuner?

Vi kommer ut til våre distriktskommuner og har fysiske veiledninger der ved behov.

Kontaktinformasjon til Karriere Troms