CV, søknad og intervju

Her finner du nyttige tips og støtte til å skrive jobbsøknad og CV. 

Lage en god CV

CV er et dokument som skal gi en beskrivelse av deg.

Vi anbefaler 4-5 korte setninger om hva du kan (utdanning/erfaring) og hvem du er. Disse nøkkelkvalifikasjonene er det viktig å jobbe litt med hver gang du skal sende den fra deg, da innholdet bør spisses mest mulig inn mot den aktuelle jobben.

På Karrierestart.no og Arbeidsplassen.no finner du flere nyttige tips til hvordan man skriver en god CV. 

Gå til karrierestart.no

Gå til arbeidsplassen.no

Jobbsøknad 

Jobbsøknaden din kan sees på som et salgsbrev, der hovedformålet er at du skal selge deg inn til et intervju.

I salgsbrevet er det sentralt å få fram motivasjonen til hvorfor du søker på stillingen, i tillegg til hva du kan bidra med slik du ser det.

Unngå å repetere det som står i CV, men hvis du vil legge vekt på noe knyttet til utdanning eller arbeidserfaring, kan du henvise til den.

Under finner du noen lenker til nyttige side om hvordan man skriver en god søknad: 

Gå til CVnerden.no

Gå til utdanning.no

Intervju

I et jobbintervju skal du få vise hvem du er og samtidig bli kjent med bedriften. Et spørsmål du er sikret å få i en eller annen form, er om du kan presentere deg, eller si litt om hvorfor du har søkt.

Et godt tips til deg som skal på intervju, er å øve deg på å fortelle «historien din». Hvem du er, din utdanning og erfaring, hva motiverer deg og hva er sine sterke sider i forhold til den aktuelle stillingen.

Under finner du noen nyttige lenker om hvordan man best forbereder seg til et jobbintervju. 

Forberede deg til jobbintervju

Vanlige intervjuspørsmål