Står du ved et veiskille?

I løpet av et arbeidsliv vil flere av oss skifte jobb, yrke eller ta videreutdanning. Arbeidsmarkedet preges av høy endringstakt, behov for fleksibilitet, kompetanseutvikling, omstillingsdyktighet og effektivitet. Hvordan påvirker det deg?

Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder. Sammen kan vi finne fram til gode yrkes -og utdanningsvalg for deg.

Hva og hvordan komme i gang?

Hvordan skal jeg komme i gang med søkerprosessen til utdanning eller jobb?

Hva kan jeg egentlig?

Hva har jeg fått med meg av yrkeserfaring?

Hva kan dette brukes til?

Hva ønsker jeg egentlig å gå i gang med nå?

Hva finnes av utdanningsmuligheter

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå?

Hvordan skal jeg gå frem for å søke og komme i posisjon?

Karriereveiledning kan da være en mulighet for å få startet.