En samtale med en av våre veiledere skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter.

Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet.

Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

  • Hvordan skal jeg komme i gang med søkerprosessen til utdanning eller jobb?
  • Hva kan jeg egentlig?
  • Hvordan ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå?
  • Hva har jeg fått med meg av yrkeserfaring?
  • Hva finnes av utdanningsmuligheter?