Vi tilbyr individuell veiledning til deg som ønsker å starte din egen bedrift. Vi kan også tilby veiledning til gründere som har vært i gang en stund.

Vi hjelper deg å hente frem de luftige ideene, dra de ned på jorda og vurdere realismen i prosjekter.

  • Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass?
  • Er du usikker på om du våger?
  • Lurer du på i hvilken ende du begynner?
  • Har du prøvd å orientere deg, men ikke funnet frem i «jungelen»?
  • Hva er dine egne sterke sider og hvor vil du ha behov for hjelp til å lykkes?
Helen Knoph Larsen

Helen Knoph Larsen er veileder for gründere.