Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2016

school-1517196_1920Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2016

Ekspertene har talt – hva nå?

UiT Norges arktiske universitet har i samarbeid med Karriere Troms gleden av å invitere til nordnorsk rådgiverkonferanse i Tromsø 2. og 3. november. Det er en god tradisjon at karriereveiledere og skolerådgivere fra hele Nord-Norge møtes – sist var det på en spennende konferanse i Bodø i 2014. Vi har variert erfaringsbakgrunn og det er nyttig å dele disse erfaringene med kolleger fra hele landsdelen. Mest av alt er det en møteplass for å hente og dele informasjon og inspirasjon/motivasjon.

Karriereveiledningsfeltet i Norge er inne i en spennende tid. Regjeringen satte ned et ekspertutvalg og de la fram sine mange anbefalinger 30. april nå i år. NOU-en «Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn»(NOU 2016 :  7)

Hva skjer nå med disse forslagene? Vil de få praktiske følger for den enkelte elev og bruker? Vil den gi meg som karriereveileder og rådgiver nye muligheter til å gjøre en god jobb? Vil all karriereveiledning og rådgivning bli digitalisert? Vil norsk arbeids- og næringsliv få folkene de trenger? Hva blir status for skolerådgivertjenesten fremover?

På dag 1 vil vi få belyst hva Kunnskapsdepartementet mener om karriereveiledningsfeltet og hvordan de ser for seg karriererollen i framtiden. Leder av ekspertutvalget vil også legge fram utvalgets innstilling på et overordnet nivå. En mulig digital framtid vil bli trukket fram. Vi har også fått arbeidslivets stemme inn på konferansen for at de kan si hva de syns er viktig i forhold til god karriereveiledning ut fra deres ståsted.

Mandag 7. november er høringsfristen for meldingen og konferansen vil være en glimrende anledning til å høre om meldinga, stille spørsmål til de som har kommet med anbefalingene og ikke minst snakke med dine kolleger fra resten av Nord-Norge.

Dag to er viet til karriereveiledningsteori, sentrale utfordringer i karriereveiledningsfeltet og eksempler fra utdanningssiden og praksisfeltet. Hva er det som gjør karriereveiledningen så meningsfullt og samtidig så vanskelig? Det kommer nye elever og brukere fra mange deler av verden – hvordan kan jeg gi dem god karriereveiledning? Hva må jeg gjøre for å sikre at jeg møter hver enkelt med den respekt det krever? Skulle kanskje hatt mer utdanning, men hjelper det? Finnes det andre metoder i å møte de som sliter i skolen i dag? Hva skal jeg si til de som virkelig satser på karrierer utenfor boksen? Hvilke trender ser vi i internasjonal karriererådgivning?

Påmeldingsavgiften er kr. 2 450,- inkl. lunsj.

Påmeldingsfrist – 17.oktober!

Kommentarer

Kommentarer