Boklansering

Tid:      Fredag 6. juni kl 1000 – 1030
Sted:    Karriere Troms (Nav Troms), Strandgt. 41, 4. etasje

Fredag 6. juni inviterer Nav Tromsø, Universitetet i Tromsø og Karriere Troms til lansering av boka NAVET I LÆRINGSLIVET.

Dette er resultatet av et unikt samarbeid mellom disse tre partene med utgangspunkt i studiet Utdannings- og yrkesveiledning som ble gjennomført 2012 og 2013.

Av de over 30 studentoppgavene som ble leverte, er ni av disse med i denne boka. Derav boken, slik ble den til!

Kriterier for valg av oppgaver har gått på:

  • At de er av interesse for mange i fagfeltet
  • At de dekker sentrale deler av studiet
  • At de akademisk sett har god kvalitet
  • At de samlet sett viser noe av bredden i metodebruken

Kontaktinfo

Finn Magne Spjelkavik
Leder Karriere Troms

Besøksadresse
Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse
Postboks 570, 9256 Tromsø
E-post: finn.m.spjelkavik@karrieretroms.no
Tlf: 77 68 70 50/90 56 97 36

Kommentarer

Kommentarer