Boka Navet i læringslivet lansert

Utgangspunktet for boka har vært studiet Utdannings- og yrkesveiledning som ble gjennomført i 2012 og 2013 på UiT. Kvaliteten på oppgaver som ble skrevet var så høy, at ideen om å dele et utvalg av oppgavene med andre ble lansert. Boka kan gi andre enn studentene et innblikk i arbeidshverdagen til veiledere i Nav og rådgivere i skolen, en lærerik lesestund fra virkeligheten!

Etter en intens arbeidsperiode ble boka i dag overrakt til studentene som har bidratt med innholdet.

Dette er resultatet av et unikt samarbeid mellom Nav Tromsø, Universitetet i Tromsø og Karriere Troms.

Kommentarer

Kommentarer